Gelezen en goedgekeurd: Klaskit door Pedro De Bruyckere


Pedro De Bruyckere Klaskit


In het boek Klaskit, tools voor topleraren geeft Pedro De Bruyckere  een overzicht van wetenschappelijk onderzochte methoden die helpen om kinderen efficiënt te laten leren.

Ik laat hem eerst even zelf aan het woord

Structuur van het boek

Elk hoofdstuk bevat de elementen van een goede lesvoorbereiding:
  • Het doel vertelt wat de lezer zal leren.
  • Daarna wordt de voorkennis geactiveerd. De schrijver roept een beeld op of start met een voorbeeld.
  • Elk hoofdstuk eindigt met een korte, krachtige samenvatting.
Het boek staat vol eyeopeners voor mij. Ik vind massa's tips om zaken te verbeteren (zonder dat het een hap van mijn vrije tijd inneemt).

3 voorbeelden 

Dat je best niet te lang blijft hangen bij de leefwereld van de kinderen

Als je aansluit bij de leefwereld van de leerling dan verwijs je expliciet naar wat er bestaat in het leven van het kind. Leerkrachten (ik dus ook) doen dat vaak onder het mom van het activeren van de voorkennis. Maar het boek vertelde mij dat er gevaren verbonden zijn aan deze strategie.

  • Er kruipt teveel tijd in. Tijd die zou kunnen gebruikt worden voor de belangrijke zaken zoals het behalen van de lesdoelen.
  • Kinderen haken af want "niets nieuws onder de zon". Dat heb ik al ondervonden. Bij wiskunde bijvoorbeeld: vraagstukken over vrachtwagens die gewogen worden op een weegbrug slaan meer aan bij de kinderen dan vraagstukken over Pokémonkaarten.
  • Kinderen met een niet zo gelukkige leefwereld willen die leefwereld op school even kunnen vergeten. Het kan niet de bedoeling zijn dat we een kind wiens poes gestorven is daar tijdens de klasdag geregeld aan herinneren.

Dat altijd, overal en bij elk kind effectieve feedback geven een onhaalbare kaart is

Het is ondertussen algemeen geweten dat feedback geven een krachtig effect heeft op het leren. 
Alleen ... niet alle vormen van feedback zijn even goed. Sterker nog, sommige vormen van feedback hebben een omgekeerd effect. 

Feedback geven wordt in het boek heel ruim gezien. Het is zowat elke reactie die jij als leerkracht bewust of onbewust geeft op het leren van het kind. En daar wringt mijn schoentje...
Het is een hoofdstuk waar ik een beetje moedeloos van werd: al die manieren waarop je als leerkracht foute feedback kan geven... 

Ik heb een aantal zaken in mijn klaspraktijk veranderd:
  • ik spendeer meer tijd aan het geven van feedback na een toets. (Dat is momenteel ook de feedback-wind die door het hele schoolteam waait.)
  • ik maak vaker toetsen in Google Form waardoor de kinderen onmiddellijk feedback krijgen bij elk antwoord
  • ik neem tijd voor leerlingcontacten bij elk rapport
  • ik schenk meer aandacht aan de behaalde punten op een toets

Dat "je leerlingen graag zien" ook een groot positief effect heeft op het leren

Er staat in het boek dat "een positieve relatie tussen leerkrachten en leerlingen van tien à elf jaar de kans op beter gedrag op latere leeftijd voorspellen." En laat dat nu toevallig mijn leeftijdsgroep zijn.

Met de meesten zal het dus wel goed komen 😄.

Besluit

Klaskit is geschreven voor leraren. Ik voel me dan ook op elk moment persoonlijk aangesproken. Op een positieve manier, want het boek laat mij achter met een goed gevoel. Pedro zegt op een wetenschappelijk onderbouwde manier wat ons buikgevoel ook aangeeft: er bestaat geen magisch recept. Maar we zien onze leerlingen graag genoeg om er te blijven naar zoeken. Leerkrachten passen zich aan aan het kind dat ze voor zich hebben. We blijken zeer eclectisch te zijn. (Ja, ik heb dat woord moeten opzoeken 😉)

Het boekje van 125 bladzijden zou verplichte lectuur moeten zijn voor elke leerkracht. Pedro slaagt erin om wetenschappelijk onderzoek te vertalen in behapbare en vlotte lectuur. En het is bovendien een warm pleidooi om de leerkracht in zijn professionaliteit te erkennen.

Zoals Pedro ergens schrijft: wij leerkrachten hebben geen tijd om ons te verdiepen in visies en onderwijstheorieën. Voor ons telt de leerling waar je mee aan de slag gaat.

Bij bol.com vind je een inkijkexemplaar.

Pedro De Bruyckere Klaskit lezing
Ik volgde een lezing over het boek op de OnderwijzersTOP in Gent.


Bronnen en nuttige linksReacties