Project vijfde leerjaar: een stop motion maken van een scène uit een boek

Elk jaar maken de kinderen van mijn klas een stop motion van een scène uit een gelezen boek. Ze vinden dat de max. De leerlingen werken per 2 of 3. Het project duurt een drietal weken.

Stap 1: Een boek kiezen


Opdat de kinderen per 2 of 3 hetzelfde boek zouden kunnen lezen, starten we het project met een bezoek aan de bibliotheek. Daar moeten de leerlingen op zoek gaan naar een boek waarvan twee of drie exemplaren aanwezig zijn. Het boek moet vlot lezen en mag niet te dik zijn.
De leerlingen krijgen tijd om te lezen tijdens de leesmomenten van LIST of tussendoor als ze even tijd hebben.

Stap 2: Brainstorm

Na een week hebben alle kinderen voldoende in het boek gelezen om alvast te brainstormen over de stop motion. Ik voorzie een lesmoment (+/- 25 minuten) waarop ze samen kunnen nadenken.

Op een blad schrijven ze:

 • de namen van de groepsleden
 • de titel en schrijver van het boek
 • het nummer van de bladzijde(n) die zij gaan verfilmen
 • een potloodschets van het decor (de volledige scène moet zich afspelen in één decor)
 • een lijst met het benodigde materiaal
De afspraak is dat ze alles wat in de klas is, mogen gebruiken. Willen ze iets anders dan moeten ze het meebrengen van thuis. 

Daarna noteren de kinderen in hun schoolagenda wat zij zullen meebrengen.


Stap 3: Het decor knutselen

De kinderen brengen in de loop van de volgende lesweek het materiaal mee. We verzamelen dat op een tafel achteraan in de klas.
Na twee weken hebben de meeste kinderen ook het boek uitgelezen.

Op vrijdag gaan ze dan aan de slag met het decor. Ik voorzie twee lestijden van 50 minuten om het decor te knutselen. Kinderen van het 5de leerjaar doen dat grotendeels zelfstandig. Mijn rol beperkt zich tot tips geven, materiaal uitlenen en foto's nemen voor de klasblog.

Stap 4: De stop motion maken

De derde week is het dan eindelijk tijd voor het echte werk: de stop motion maken! Daarvoor gebruiken we de gratis app Stop Motion Studio  

Ik leg de belangrijkste functies van de app kort uit. Het is een eenvoudige app en de meeste zaken wijzen zichzelf uit. Ik laat de kinderen dus ook veel zelf ontdekken. Veel leerlingen installeren nadien de app ook zelf op hun eigen smartphone of tablet en gaan er thuis mee aan de slag.

Belangrijk

 • De kinderen moeten een vast camerastandpunt kiezen en mogen de tablet of het decor daarna niet meer verschuiven. Ze brengen een klein stukje tape aan om de vaste plaats te markeren. 
 • Het mooiste resultaat krijgen ze als alleen het decor zichtbaar is en niets daarbuiten. Geen muur of vloer van de klas op de foto, dus.
Het filmpje maken duurt ongeveer één lestijd.

Stap 5: De stop motion doorsturen naar de juf

Deze stap moet je als leerkracht sterk begeleiden! Van zodra de kinderen klaar zijn met filmen, komen ze met de iPad bij mij.

Dit doen de kinderen:
 • het startscherm van Stop Motion Studio openen
 • naam van het bestand veranderen in hun voornamen en de titel van het boek
 • daarna kiezen ze: select - share - export movie - airdrop
Dit doe ik
 • op een van de IPads inloggen bij Google Drive
 • het gedeelde filmpje van airdrop opslaan op de iPad
 • dit filmpje uploaden op Google Drive
 • een foto van de cover van het boek nemen
Als laatste stap wissen we de filmpjes op beide iPads.

Resultaten

Ik plak achteraf de stop motions van alle groepjes aan elkaar en deel het op de klasblog. 


Ik vind het jammer dat ik er niet aan gedacht heb om de cover van het boek waaruit de scène komt in het filmpje te verwerken. Volgende keer ga ik dat zeker doen.

Leerplandoelen

In mijn schoolagenda gebruik ik één lesfiche voor het volledige traject. Omdat het project veel onderwijstijd in beslag neemt, komen veel leerplandoelen aan bod. Zoals je ziet, sta ik in een GO!school en gebruiken wij Iomniwize.

 • GO.2016-2017.MEDIA - Leerplan Media GO! 2016-2017
  • 7.3.1 - Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media.
  • 7.3.10 - Met behulp van media informatie voorstellen aan anderen.
  • 7.3.6 - Waarnemingen, ideeën en fantasieën creatief vormgeven door gebruik te maken van (audiovisuele) media.
  • 7.3.9 - Informatie verwerken en/of bewaren met behulp van media.
 • GO.2016-2017.MUZ - Leerplan Muzische vorming GO! 2016-2017
  • 4.1.2.1 - Een beeldend werk maken door gevoelens, fantasieën, ervaringen en situaties persoonlijk expressief te verwerken, al dan niet gebruik makend van een ontwerp.
  • 4.1.2.12 - Een beeld (2D of 3D) creëren door objecten bewust in de ruimte te plaatsen.
  • 4.1.2.2 - Beeldelementen gebruiken om de betekenis en/of een gevoel te accentueren.
  • 4.1.2.24 - Vormen, kleuren, lijnen of textuur bewust een plaats geven in een compositie (in 2D of 3D).
  • 4.1.2.28 - Zelfstandig of met behulp van anderen het beeldend werk presenteren.
  • 4.1.3.1 - Verwoorden hoe eigen werk tot stand gekomen is op basis van een keuze uit volgende elementen: • Aanpak en organisatie • Motivatie • Inzet • Creativiteit • Durf • Samenwerking
  • 4.1.3.2 - Het eigen of andermans werk (leeftijdsgenoten, artistieke wereld, reclame, mode, design, architectuur …) kritisch bespreken op basis van een keuze uit volgende elementen: • Betekenis (doel, boodschap, emotie) • Beeldelementen (vorm, kleur, compositie, textuur, lijn, ruimte, licht) • Werkvormen (boetseren, drukken, werken met papier, ruimtelijke constructies, schilderen, werken met textiel, tekenen, werken met zand) • Gebruik van gereedschap • Gebruik van ontwerp (moodboard, schets …) • Wijze van presenteren
 • GO.2013/1 - Leerplan Nederlands GO! 2013-2014
  • 1.1.1.13 - Bereid zijn om op een veilige, doelmatige en verantwoorde manier mondeling te communiceren via media.
  • 1.1.3.40 - Een gelezen, beluisterd of bekeken verhaal dramatiseren.
  • 1.1.3.63 - Een presentatie geven over een gelezen boek, een project, een coöperatieve opdracht …: zelf ontdekte voorbeelden ter illustratie geven; argumenten geven.
  • 1.1.3.64 - Bij het presenteren gebruik maken van presentatiesoftware.
  • 1.2.1.10 - Bereid zijn om gebruik te maken van klas-, school- en openbare bibliotheek.
  • 1.2.2.103 - Op basis van op hun leeftijd afgestemde narratieve en artistiek-literaire teksten: de hoofdpersoon bepalen; de essentie van de tekst begrijpen; de verhaallijn volgen en begrijpen; de verhaallijn vrij letterlijk reconstrueren; de bedoeling, het plan en de handelingen van de hoofdpersoon bepalen; persoonlijke gevoelens en meningen over de tekst weergeven; werkelijkheid en fantasie onderscheiden; waarneembare gegevens op juistheid beoordelen.
  • 1.2.2.124 - Bij het lezen van (digitale) informatieve teksten nauwkeurig lezen zinvol afwisselen met scannend lezen.
 • GO.2010-2011.WO - Leerplan Wereldoriëntatie GO! 2010-2011
  • 3.1.1.6 - Zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn o.m. door hulpvragen te stellen, zich te laten helpen en positieve voorstellen te doen op het niveau van het samenleven in de klas en de school.
  • 3.1.2.1 - Een taak binnen de groep op een verantwoordelijke wijze oppakken.
  • 3.1.2.2 - Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid van sociale achtergrond, ge-slacht of etnische origine.
  • 3.3.1.1 - Bij een technisch probleem creatieve oplossingen bedenken en toelichten.
  • 3.3.2.13 - Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren dat som-mige moeten worden onderhouden. Aantonen dat technische systemen op de juiste manier moeten opgeborgen wor-den.
  • 3.3.2.2 - Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen een aantal zichtbare onderdelen benoemen.
  • 3.3.2.3 - Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen de functie van ver-schillende onderdelen verwoorden.
  • 3.4.3.6 - Bij groepswerk een gegeven opdracht volgens taakverdeling en tijdsplanning uitvoeren.
  • 3.4.3.8 - Een planning bijsturen als die niet klopt of niet haalbaar blijkt.

Wil je weten waarover het volgende blogbericht zal gaan?

Als je je mailadres invult, dan krijg je een hierover een melding.
Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
Vergeet niet op de bevestigingslink in je mailbox te klikken!

Reacties

Een reactie posten